Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Grafik Tasarım

Neden Kurumsal Kimlik?

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir kurum veya işletmeyi tanımayı sağlayan, görsel ögelerle somut bir imaj yaratan göstergedir. Kurumun nasıl gözüktüğü ile ilgili bir duruş sergilemesi açısından önem taşımaktadır. Kurumsal kimlik, kurumsal imajı doğrudan etkilemektedir. Kurumsal imaj müşterilerde olumlu bir yansıma bıraktığında kurum ile müşteri arasında çift yönlü bir prestij sağlanır. Ayrıca kurum imajına hizmet eden olumlu izlenimlerin hepsi kurumun saygınlığının artmasına yardımcı olur.

Günümüz rekabet piyasasında benzer kurum veya markalardan ayrışabilmek; akılda kalabilmek için kurumsal kimlik önemli bir rol oynamaktadır. Kurumsal kimlik ile diğer kurumlardan ayrılabilmek için kurumun kendi kültürünü yansıtabilmesi gerekmektedir. Renk, logo, font gibi unsurların hepsi kuruma göre tercih edilmelidir. Hedef kitle algısında, hafızada yer tutmak için kurumsal kimliğin sık sık değiştirilmemesi, gerektiğinde küçük dokunuşlarla geliştirilmesi gerekmektedir.

Kurumsal Kimlik Ögeleri:

 • Kurum Adı
 • Logo
 • Renk ve Font
 • Slogan
 • Kurumsal Yazı Tipi
 • Kurumsal Renkler
 • Kurumsal İmza

Kurumsal kimliği belirlenirken kurumun misyonu, kurumun değerleri, rakiplerinden hangi yönlerle ayrıldığı,  hangi yönlerle öne çıktığı gibi dikkate alınması gereken unsurlar vardır. Kurumsal kimlik tasarlanırken doğru analizler yapmak büyük önem taşımaktadır. Kurumun hedeflediği nokta, hangi misyon doğrultusunda faaliyet göstereceği gibi konular çalışmanın başında belirlenmelidir.

Kurumsal Kimlik Oluşturulurken Hangi Aşamalar İzlenir?

Kurum/Marka İsminin Belirlenmesi: Kurumsal kimlik için ilk gereklilik özgün bir isim bulmaktır. Akılda kalıcı, kolay telaffuz edilebilir olması önemlidir.

Logo Tasarlanması: Kurum ismini yansıtan güçlü bir logo tasarımı çok önemlidir. Logonun marka ismiyle bütünsel olarak hafızada yer edinmesi hedeflenir. Güçlü bir logo tasarımı markalaşma sürecinin büyük kısmını kapsar.

Slogan Oluşturulması: Slogan ilgili kurum veya markayı zihinde çağrıştırması yönüyle markalaşma sürecinde çok önemli bir rol oynar. Sloganın net, anlaşılır ve güçlü olması gerekmektedir. Akılda kalmayacak zorlayıcı kelimelerden kaçınmak gerekir. Basit ama etkili kelimeler aranmalıdır. Güçlü bir sloganın güven duygusunu arttıracağı ve uzun süre akılda kalacağı unutulmamalıdır.

Kurumsal Kimlik Neden Önemlidir?

 • Kurumun göstermek istediği duruşu temsil eder.
 • Hedef kitlede algı oluşturur.
 • Kurumsal imajı destekler.
 • Kurum veya markanın kendi kültürünü aktarır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir